Ďakujeme za účasť!

PyCon SK je komunitou organizovaná konferencia pre programovací jazyk Python. Prvý ročník sa uskutočnil 11. 3. 2016 až 13. 3. 2016 v Bratislave.

  • 26 rečníkov z desiatich krajín
  • 400 účastníkov
  • 500 divákov live streamu

Photo © by Ondrej Sika


Piatok

Sobota

Veľká aula

Turingova učebňa

Ostatné

Platinoví sponzori:Zlatí sponzori:


Strieborní sponzori:


Hlavný mediálny partner

Všetci sponzori