Naši sponzori

Ďakujeme všetkým sponzorom, bez ktorých by nebolo možné usporiadať túto úžasnú konferenciu.
Prečo sa stať sponzorom?

Platinoví sponzori


Zlatí sponzori


Strieborní sponzori


Bronzoví sponzori




Django Girls sponzori


Hlavný mediálny partner


Mediálni partneri


Partneri konferencie


Podporovatelia konferencie

NESS Košice Development Center, www.nesskdc.sk

Kistler Bratislava, s.r.o.

Vojtech Bardiovský, Disgon, www.disgon.sk

Sufio, sufio.com

Kamila Součková, Korešpondenčný seminár z programovania / Trojsten, www.ksp.sk

NOVING s. r. o., www.noving.biz

Ivan Nudzik

Michal Liska

Michal Hanula

Jakub Krajčovič