SPy o. z.

Poslaním občianskeho združenia SPy je podpora vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python. Podporujeme a šírime používanie programovacieho jazyka Python a iných open source technológii a open source myšlienok v našej spoločnosti. Našim cieľom je poskytovať pomoc a podporu úplným začiatočníkom a ľuďom, ktorí s programovaním začínajú. Ďalej si dávame za cieľ spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami a propagovať programovanie (nezávislé od programovacieho jazyka) u detí a mladých ľudí od čo najskoršieho možného veku. Podporujeme oblasť softvérového vývoja u sociálne slabších alebo inak znevýhodnených sociálnych skupín. Venujeme sa praktickému využitiu softvérového vývoja. Chceme spolupracovať na rôznych open source projektoch, vytvárať otvorený vzdelávací obsah použiteľný pri školskej výuke či samoštúdiu a zasadzovať sa o používanie otvorených technológii v spoločnosti a verejnom sektore.

Zakladajúci členovia:

Viac o občianskom združení na oficialnom webe: https://spyoz.eu/.

 • Web:: https://spyoz.eu/
 • Kontakt: info@pycon.sk
 • Registrované na MVSR: 26.8.2015
 • Číslo spisu: VVS/1-900/90-466 95
 • IČO: 48412627
 • Adresa: Sibírska 1599/21,
  83102 Bratislava-Nové Mesto,
  Slovenská Republika
 • Názov účtu: SPy
 • Názov banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
 • Číslo účtu EUR (SK): 2300870269/8330
 • Číslo účtu EUR (CZ): 2300870269/2010
 • Číslo účtu EUR (IBAN / medzinárodné): SK48 8330 0000 0023 0087 0269
 • SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
 • Stanovy: PDF