Program

Sobota, 12. marca 2016

8:00 - 8:50
EN
Registrácia
Veľká aula (miestnosť -1.61)
9:00
EN
Opening
9:20
EN  
Teach, Learn, Program
Nick Tollervey
10:00
EN  
Can Free Software be a full time job?
Bjarni Runar Einarsson
10:35
EN  
Building Protocol Libraries The Right Way
Cory Benfield
11:20
EN  
Poets, programmers and Python
Daniele Procida
12:00
EN  
Analyzing Networks In Python
Johannes Wachs
12:30
Obedná prestávka
Veľká aula (miestnosť -1.61)
13:55
EN  
Behind The Scenes Of Day-To-Day Software Development At Google
Petra Cross
15:25
EN
Python – What you didn’t know you didn’t know…
Martina Šturdíková
16:10
EN  
Python and DTrace
Jesús Cea Avión
16:50
EN  
Python application security auditing with bandit
Michael Scherer
17:30
EN  
Lightning talks
Prihlásiť sa na lighting talk budete môcť počas celého dňa.
EN
Thank you
20:00
EN
Dinner @ Nervosa restaurant
Vstupenky na večeru sa predávajú samostatne na stránke vstupeniek.
Turingova učebňa (miestnosť -1.58)
10:00
EN  
Scientific Computing with Python
Claus Aichinger
10:55
EN  
Automatic English Text Correction
Tatiana Al-Chueyr Martins
11:50
EN  
Building Netflow based NIDS out of open source components
Michal Kuffa
12:20
Obedná prestávka
Turingova učebňa (miestnosť -1.58)
13:45
EN  
Building and Deploying containerized Python Apps in the Cloud
Rodolfo Carvalho
14:40
EN  
Automating Distributed Tasks with Ansible in the Cloud
Büşra Köken
15:20
CZ  
Vagrant - koniec ságy "U mňa to funguje"
Věroš Kaplan
16:00
SK  
Personalizované emaily pomocou Pythonu a Sparku
Tomáš Sirný
16:45
SK  
Automatizácia meraní pomocou Pythonu
Matúš Rehák

Platinoví sponzori:Zlatí sponzori:


Strieborní sponzori:


Hlavný mediálny partner

Všetci sponzori