Druhý Bratislavský Python Meetup

4. august 2015 – 18:00

ProgressBar Hackerspace,
Michalská 3, Bratislava

Na druhom stretnutí si stručne predstavíme protokol XMPP, ktorý využíva na komunikáciu Ludolph. Ludolph je monitorovací jabber bot, ktorý dokáže komunikovať so Zabbixom, má však podpru pluginov a tak je možné ho rozšíriť aj iným smerom. Na meetupe sa budeme hlavne venovať tvorbe vlastného pluginu. Na stretnutie si doneste notebooky a budete si môcť odskúšať spraviť v Pythone plugin do existujúceho projektu.

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201508

Kontakt: meetup@pycon.sk

Organizátor: Richard Kellner, Daniel Kontšek

Lanyrd: http://lanyrd.com/2015/pyconsk/

Platinoví sponzori:Zlatí sponzori:


Strieborní sponzori:


Hlavný mediálny partner

Všetci sponzori