Eighth Bratislava Python Meetup

9th February 2016 – 18:00

ProgressBar Hackerspace,
Michalská 3, Bratislava

Na februárovom meetupu nám Miroslav Beka ukáže, že Python sa dá použiť na vývoj serióznych “enterprise” alebo produktových aplikácií. Bude hovoriť o pojmoch ako škálovateľnosť, zero down time deployments, continuous integration, continuous deployment a oboznámi nás s osvedčenými postupmi v oblasti nasadenia Pythonových aplikácii na produkčné servery.

We are looking forward to seeing you at the meetup.

Language: Slovak

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201602

Contact: meetup@pycon.sk

Event organiser: SPy o.z.


There will be no meetup in March since we will focus all our attention on PyCon. The next meetup will take place in April.


Platinum sponsors:Gold sponsors:


Silver sponsors:


Main media partner

All Sponsors