Coding Dojo

Deviaty Bratislavský Python Meetup

Čo je to Coding Dojo?

úmyselné cvičenie

bezpečné prostredie

(nesúťaživé, nevylučujúce, spolupracujúce)

zdielanie vedomostí

TDD

Pair programming

Baby steps

Zábava

Formát: randori

Formát: randori

Pair programming: diskutujte a myslite nahlas :)

5 minútové výmeny

Vyrušujte pri KAŽDEJ pochybnosti

ZELENÁ: navrhujte zlepšenia a komentujte

ČERVENA: neradiť

Pravidlá

napíšte test, ktorý zlyhá

opravte kód, aby test fungoval

refaktorujte

Rozvrh

18:00 Úvod

18:30 Programujeme

20:00 Retrospektíva

20:30 Networking

Problémy

http://codingdojo.org/cgi-bin/index.pl?KataCatalogue